17 juni 2008

UPM?


Månne de vill ha sin ved? Hördes det inte på radion att skogsägarna inte vill sälja och man därför köper dyrt virke från Ryssland? I rövarskogen göms massaved i det växande gröngräset. Har UPM månne glömt bort att hämta?

Inga kommentarer: